Verzenden & retourneren

                                                             

 

Verzenden - Transport
Horeca24.be zal, de aard van de te vervoeren zaken in aanmerking nemend, de meest gebruikelijke route en de meest gebruikelijke wijze van verzending kiezen. Horeca24.be zal zoveel mogelijk met de wensen van de koper rekening houden. Hierdoor veroorzaakte extra kosten zijn voor de rekening van de wederpartij. Voor hieruit voortvloeiende vertraging is Horeca24.be niet aansprakelijk. Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Wat bij schade van uw ontvangen zending: Neem voldoende foto's van de schade aan het toestel + de verzenddoos met het label van de koerier. Mail deze naar [email protected] en we kijken samen voor een oplossing.

Indien de bestelling aanwezig is in de winkel te Brugge kan deze steeds kosteloos afgehaald worden.

Retourneren

Geleverde artikelen worden door Horeca24.be retour genomen wanneer:
- een zending retour is gemeld en een RMA-nummer is verkregen;
- artikelen onbeschadigd, niet gebruikt, compleet en in originele verpakking door Horeca24.be ontvangen worden;
- retourzending voorzien is van kopie-aankoopfactuur en het RMA-nummer;
- binnen 14 dagen na factuurdatum retourzending is ontvangen.

Alle kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de klant. Horeca24.be behoudt zich het recht voor om retourzendingen die niet conform bovenstaande richtlijnen retour gezonden zijn, te weigeren en/of te retourneren naar de wederpartij. Alle eventueel bijkomende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.